KOMPLETNÍ NÁVRH ZAHRADY

Jak probíhá zpracování projektu zahrady?

1) PRVNÍ NEZÁVAZNÁ SCHŮZKA S KLIENTEM

-   zjištění individuálních potřeb a přání klienta 

-   zjištění rozměrů pozemku, zahrady 

-  zjištění např. půdních, světelných podmínek, rozmístění inženýrských sítí na zahradě                              provedení fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                           

2) NÁVRH ZAHRADY VE FORMĚ STUDIE  

Studii (prostorové řešení zahrady) provádím většinou ve více variantách a její součástí bývá: 

-  určení umístění jednotlivých prvků na zahradě (např. pískoviště, zeleninový záhon, vodní prvek)                                                                                                                                                                  

-   návrh rozmístění jednotlivých ploch s rostlinami (např. živý plot, trvalkový záhon, záhon se suchomilnými rostlinami, apod.)                                                                                                                 

- případná modelace terénu, technické prvky na zahradě (např. pergola, zahradní domek)

Ke studii dodávám vizualizaci prostoru buď v ručně kreslené podobě nebo zpracované softwarem.


3) KONEČNÁ PODOBA NÁVRHU VE FORMĚ OSAZOVACÍHO PLÁNU

Osazovací plán je přesné grafické ztvárnění projektu zahrady a slouží jako podklad při realizaci.            

K osazovacímu plánu přikládám:

  • -  seznam rostlin s uvedením počtu kusů jednotlivých druhů, kultivarů rostlin                                      -  specifikaci rostlin s uvedením jejich výšek a doby květu                                                                      -  konečnou vizualizaci zahrady                                                                                                                  -  textovou část s uvedením následné údržby zahrady                                                                            -  případně projekt modelace terénu či drobných staveb (např. pergoly, přístřešků)                            -  případně rozpočet na realizaci zahrady


4) REALIZACE ZAHRADY

- realizační firmou, s mou asistencí anebo čistě svépomocí
Mým cílem při zpracování projektu je Vaše plná spokojenost nejen nad konečnou podobou návrhu zahrady, ale především Váš dobrý pocit při trávení času na Vaší nové zahradě.

Cena za návrh zahrady se odvíjí dle konkrétních podmínek a náročnosti zpracování projektu a je vždy individuální.

Chcete projekt zahrady? Domluvte si nezávaznou schůzku!