Jak vysadit trvalky do záhonu?

19.05.2023

     Rostliny sázíme do záhonu nejlépe ve trojsponu. Jak sázíme do záhonu trvalky, je znázorněno na obrázku kolečky. 

     Také trvalky, které budou růst při kraji záhonu, sázíme nejlépe do trojsponu. Výsadba rostlin tak bude vypadat lépe, přirozeněji, než kdyby se rostliny sázely do řady. Během jedné sezóny se dokáží trvalky rozrůst natolik, že vytvoří zapojený porost bez velikých mezer.

    Menší trvalky, např. fialky, sázíme v počtu přibližně 9 kusů na m2. Větší trvalky, např. levandule, sázíme v počtu zhruba 5 kusů na m2.